Back to top

REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA VÚZ

Navrhovanou rekonštrukciou a nadstavbou sme získlali nové administratívne plochy s pridanou hodnotou zdielanej strešnej terasy. Terasa vie nahradiť oddychový priestor a je ideálnym
benefitom pre zamestnancov. Ďaľšou úlohou bol celkový redesign a modernizácia stavby a jej účelu a doplnenie administratívnej funkcie o nové a súčasné trendy v kancelárskych priestoroch.

2017