Back to top

PRI RYBNÍKU

Stavba predstavuje súbor objektov tvoriacich spoločne nový obytno-športový blok na vstupe do mestskej časti.  Spoločne bude v území 45 bytov rôznych veľkostných kategórií, multifunkčná športová hala s príslušenstvom a ubytovacia kapacita pre 154 ľudí. Pozemok je rovinatý, smerom k vodnému toku Mláka mierne svažitý. Urbanistické riešenie vychádza zo schváleného Územného plánu zóny „Centrálna mestská zóna“ Devínska Nová Ves. Pôdorysné usporiadanie objektov vychádza z tvaru pozemku, z jeho orientácie k svetovým stranám a limitom prostredia. Prevádzkový prístup je riešený z Istrijskej ulice. Súbežne s dopravným napojením je uvažovaný aj peší prístup k objektom.  Parkovacie státia sú riešené na teréne a v podzemných podlažiach objektov. Pri parkovaní na vonkajších parkovacích státiach sa počíta so zastupiteľnosťou vzhľadom na polyfunkčnosť celého bloku.

2018